8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Akobian, Varuzhan
Black
Aaron, D

Irvine USA 2010.08.05

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia