8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Christiansen, L
Black
Muhammad, S

New York USA 2003.04.23

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia