8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Muhammad, S
Black
Christiansen, L

Philadelphia USA 2003.07.05

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia