8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Christiansen, L
Black
Zilberstein, Dm

San Diego USA 2004.11.28

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia