8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Ginsburg, M
Black
Christiansen, L

San Diego USA 2006.03.02

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia