8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Hoffmann, As
Black
De Firmian, N

New York USA 2004.06.22

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia