8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Eljanov, P
Black
Ramesh, R

Dubai UAE 2004.04.21

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia