8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Fedorowicz, J
Black
Bercys, S

Philadelphia USA 2004.07.03

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia