8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Abdul, Maj
Black
Gashimov, V

Dubai UAE 2003.04.20

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia