8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Gelfand, Boris
Black
Liss, Eran

Tel Aviv 1999.05.13

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia