8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Ernst, Thomas
Black
Geller, Efim P

Helsinki 1992

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia