8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Alekhine, Alexander
Black
Park Avenue CC

New York 1932

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia