8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Abbasi, Nasser M
Black
Gurevich, Dmitry

London 1994

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia