8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Akobian, V
Black
Gurevich, D

Tulsa USA 2008.05.15

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia