8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Gurevich, D
Black
Bercys, S

ICC INT 2010.10.25

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia