8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
De Vreugt, D
Black
Gurevich, M

Amsterdam NED 2001.08.12

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia