8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Meier, Geo
Black
Gurevich, M

Evry FRA 2008.05.31

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia