8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Bezold, Michael
Black
Almasi, Zoltan

Budapest 1991

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia