8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Ernst, Thomas
Black
Ivanov, Alexander

Gausdal 1991

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia