8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Heimann, M
Black
Ivanov, AV USA

Washington DC USA 2006.12.29

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia