8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Kon Shmelov, Denys
Black
Ivanov, AV USA

Sturbridge USA 2007.03.10

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia