8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Shankland, S
Black
Ivanov, AV USA

Tulsa USA 2008.03.30

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia