8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Pruess, D
Black
Ivanov, AV USA

Tulsa USA 2008.05.20

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia