8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Ivanov, AV USA
Black
Kraai, J

Tulsa USA 2008.05.21

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia