8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Sarkar, J
Black
Ivanov, AV USA

Philadelphia USA 2008.07.03

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia