8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Getz, A
Black
Ivanov, AV USA

Washington DC USA 2008.12.28

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia