8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Ivanov, AV USA
Black
Ludwig, Dan

Washington DC USA 2008.12.28

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia