8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Ivanov, AV USA
Black
Kaufman, R

Arlington USA 2010.10.08

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia