8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Ghitescu, Theodor
Black
Ivkov, Borislav

Polanica Zdroj 1977

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia