8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Gyimesi, Zoltan
Black
Almasi, Zoltan

Budapest 1995

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia