8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Lahno, Kateri
Black
Negi, P

New Delhi IND 2006.12.23

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia