8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Vladimirov, E
Black
Almasi, Zoltan

New Delhi IND 2000.12.01

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia