8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Adams, Michael
Black
Spassky, Boris V

Cannes 1989

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia