8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Kramnik, Vladimir
Black
Ernst, Thomas

Gausdal 1992

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia