8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Suetin, Alexey S
Black
Moiseev, Oleg L

Moscow 1952

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia