8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Suetin, Alexey S
Black
Savon, Vladimir A

Yerevan 1962

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia