8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Gruenberg, Hans Ulrich
Black
Suetin, Alexey S

Leipzig 1980

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia