8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Karolyi, Tibor Jr
Black
Suetin, Alexey S

Debrecen 1987

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia