8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Suetin, Alexey S
Black
Pribyl, Josef

Debrecen 1987

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia