8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Smejkal, Jan
Black
Vaganian, Rafael A

Yerevan 1976

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia