8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Boleslavsky, Isaak
Black
Uhlmann, Wolfgang

Krynica 1956

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia