8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Fischer, Robert James
Black
Kortschnoj, Viktor

Herceg Novi 1970

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia