8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Fischer, Robert James
Black
Reshevsky, Samuel Herman

New York 1957

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia