8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Suetin, Alexey S
Black
Hort, Vlastimil

Brno 1975

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia