Šachoví veľmajstri

Khurtsidze, Nino

13 partii
Biely Čierny Miesto Čas Výsledok
Khurtsidze, Nino Stefanova, Antoaneta Niksic 1997 ½-½
Khurtsidze, Nino Stefanova, Antoaneta Kishinev 1995 0-1
Becerra Rivero, Julio Khurtsidze, Nino Luzern 1997.10.30 1-0
Zhu Chen Khurtsidze, Nino Matinhos 1994 ½-½
Khurtsidze, Nino Aronian, Levon Ubeda 1998.01.23 0-1
Khurtsidze, Nino Zhu Chen Halle 1995 ½-½
Chiburdanidze, Maia Khurtsidze, Nino Vrnjacka Banja 1996 1-0
Ibragimov, Ildar Khurtsidze, Nino Athens 1999 ½-½
Nunn, John DM Khurtsidze, Nino Luzern 1997.10.29 ½-½
Khurtsidze, Nino Ibragimov, Ildar Krasnodar 1998 0-1
Khurtsidze, Nino Chiburdanidze, Maia Niksic 1997 0-1
Kaidanov, Grigory S Khurtsidze, Nino Luzern 1997.10.28 1-0
Psakhis, Lev Khurtsidze, Nino Groningen 1996 1-0