8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Stahlberg, Gideon
Black
Lundin, Erik

Prague 1954

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia