Šachoví veľmajstri

Afek, Yochanan

18 partii
Biely Čierny Miesto Čas Výsledok
Afek, Yochanan Blatny, Pavel Budapest 1991 0-1
Ivanov, Igor V Afek, Yochanan Werfen 1991 1-0
Afek, Yochanan Ashley, Maurice Budapest 1997.10.13 0-1
Afek, Yochanan Polgar, Sofia Budapest 1991 1-0
Milov, Vadim Afek, Yochanan Budapest 1993 1-0
Psakhis, Lev Afek, Yochanan Herzliya 1998.09.10 1-0
Afek, Yochanan Bacrot, Etienne Cannes 1996 1-0
Smirin, Ilia Afek, Yochanan ISR 1992 1-0
Psakhis, Lev Afek, Yochanan Herzliya 1993 ½-½
Afek, Yochanan Waitzkin, Joshua Budapest 1997.10.06 0-1
Afek, Yochanan Smyslov, Vassily Rishon Le Ziyyon 1993 ½-½
Afek, Yochanan Sokolov, Ivan Portoroz 1993 0-1
Afek, Yochanan Tkachiev, Vladislav Oakham 1993 ½-½
Uhlmann, Wolfgang Afek, Yochanan Werfen 1991 1-0
Afek, Yochanan Polgar, Sofia Tel Aviv 1996 0-1
Shabalov, Alexander Afek, Yochanan Amsterdam 1996 1-0
Novikov, Igor A Afek, Yochanan Budapest 1991 1-0
Afek, Yochanan Fedorowicz, John P Amsterdam 1996 0-1