Šachoví veľmajstri

Wedberg, Tom

86 partii
Biely Čierny Miesto Čas Výsledok
Ivanov, Alexander Wedberg, Tom New York 1992 ½-½
Wedberg, Tom Dzindzichashvili, Roman New York 1991 1-0
Wedberg, Tom Ivanov, Alexander St Martin 1991 ½-½
Yermolinsky, Alex Wedberg, Tom New York 1991 ½-½
Huebner, Robert Wedberg, Tom Luzern 1979 1-0
Wedberg, Tom Geller, Efim P Reykjavik 1984 0-1
Wedberg, Tom Huebner, Robert Oslo 1984 ½-½
Wedberg, Tom Gurevich, Dmitry Reykjavik 1982 1-0
Dreev, Alexey Wedberg, Tom New York 1991 1-0
Dreev, Alexey Wedberg, Tom Reykjavik 1990 0-1
Gurevich, Mikhail Wedberg, Tom New York 1989 1-0
Wedberg, Tom Chiburdanidze, Maia Dortmund 1983 ½-½
Denker, Arnold S Wedberg, Tom Gausdal 1982 ½-½
Wedberg, Tom Soltis, Andrew E New York 1990 ½-½
Wedberg, Tom Hort, Vlastimil Dortmund 1983 0-1
Vaganian, Rafael A Wedberg, Tom Buenos Aires 1978 ½-½
Wedberg, Tom Dzindzichashvili, Roman New York 1988 ½-½
Wedberg, Tom Gurevich, Dmitry New York 1989 0-1
Granda Zuniga, Julio E Wedberg, Tom New York 1988 0-1
Wedberg, Tom Browne, Walter S New York 1988 ½-½
Browne, Walter S Wedberg, Tom St Martin 1991 ½-½
Wedberg, Tom Hort, Vlastimil Oslo 1984 ½-½
De Firmian, Nick E Wedberg, Tom Reykjavik 1990 1-0
De Firmian, Nick E Wedberg, Tom Gausdal 1982 ½-½
Wedberg, Tom Alburt, Lev O Luzern 1982 1-0
Alburt, Lev O Wedberg, Tom Reykjavik 1982 1-0
Wedberg, Tom Benko, Pal C New York 1989 1-0
Wedberg, Tom Olafsson, Fridrik Reykjavik 1982 1-0
Wedberg, Tom Fedorowicz, John P New York 1990 ½-½
Wedberg, Tom De Firmian, Nick E Oslo 1984 0-1
Gurevich, Dmitry Wedberg, Tom Helsinki 1983 0-1
Wedberg, Tom Kudrin, Sergey Copenhagen 1983 0-1
Gurevich, Dmitry Wedberg, Tom Eksjo 1982 0-1
Tiviakov, Sergei Wedberg, Tom Haninge 1992 1-0
Wedberg, Tom Nunn, John DM Helsinki 1983 ½-½
De Firmian, Nick E Wedberg, Tom Reykjavik 1982 0-1
Alburt, Lev O Wedberg, Tom New York 1988 0-1
Wedberg, Tom Yermolinsky, Alex New York 1997 ½-½
Wedberg, Tom De Firmian, Nick E Gausdal 1982 ½-½
Wedberg, Tom Nunn, John DM Thessaloniki 1988 ½-½
Wedberg, Tom Nielsen, Peter Heine Gausdal 1991 ½-½
Wedberg, Tom De Firmian, Nick E Copenhagen 1984 ½-½
Wedberg, Tom Chiburdanidze, Maia Haninge 1988 0-1
Ehlvest, Jaan Wedberg, Tom Stockholm 1996 ½-½
Nunn, John DM Wedberg, Tom Novi Sad 1990 1-0
Wedberg, Tom Jussupow, Artur Thessaloniki 1988 ½-½
Wedberg, Tom Kortschnoj, Viktor Haninge 1988 1-0
Kudrin, Sergey Wedberg, Tom Gausdal 1982 1-0
Wedberg, Tom Miles, Anthony J Oslo 1984 1-0
Wedberg, Tom Nielsen, Peter Heine Munkebo 1998.09.17 ½-½
Wedberg, Tom Nielsen, Peter Heine Stockholm 1999.01.03 ½-½
Wedberg, Tom Karpov, Anatoly Oslo 1984 ½-½
Timman, Jan H Wedberg, Tom Amsterdam 1984 ½-½
Byrne, Robert E Wedberg, Tom New York 1987 ½-½
Nielsen, Peter Heine Wedberg, Tom Munkebo 1998.09.16 ½-½
Wedberg, Tom Azmaiparashvili, Zurab Reykjavik 1990 0-1
Wedberg, Tom Nielsen, Peter Heine Munkebo 1998.09.18 ½-½
Wedberg, Tom Shamkovich, Leonid Gausdal 1982 1-0
Wedberg, Tom Tiviakov, Sergei Haninge 1992 1-0
Nielsen, Peter Heine Wedberg, Tom Munkebo 1998.09.18 1-0
Wedberg, Tom Seirawan, Yasser Malmo 1979.11.28 0-1
Wedberg, Tom Reshevsky, Samuel Herman Reykjavik 1984 ½-½
Wedberg, Tom Portisch, Lajos Amsterdam 1984 0-1
Polugaevsky, Lev Wedberg, Tom Amsterdam 1984 ½-½
Shirov, Alexei Wedberg, Tom Stockholm 1990 1-0
Kortschnoj, Viktor Wedberg, Tom Lugano 1989 1-0
Wedberg, Tom Novikov, Igor A Copenhagen 1991 0-1
Bisguier, Arthur Bernard Wedberg, Tom New York 1986 0-1
Speelman, Jonathan S Wedberg, Tom Skara 1980 ½-½
Wedberg, Tom Short, Nigel D Dortmund 1983 0-1
Wedberg, Tom Smyslov, Vassily New York 1989 0-1
Polugaevsky, Lev Wedberg, Tom Haninge 1988 1-0
Fedorowicz, John P Wedberg, Tom Stockholm 1990 ½-½
Wedberg, Tom Christiansen, Larry Mark Reykjavik 1984 ½-½
Wedberg, Tom Shamkovich, Leonid Reykjavik 1982 0-1
Wedberg, Tom Benjamin, Joel Stockholm 1990 1-0
Seirawan, Yasser Wedberg, Tom New York 1989 ½-½
Nikolic, Predrag Wedberg, Tom Lugano 1987 1-0
Sokolov, Ivan Wedberg, Tom Haninge 1989 ½-½
Serper, Grigory Wedberg, Tom Vienna 1991 ½-½
Byrne, Robert E Wedberg, Tom Reykjavik 1982 ½-½
Larsen, Bent Wedberg, Tom Espoo 1989 ½-½
Lautier, Joel Wedberg, Tom Harplinge 1998.08.21 1-0
Tal, Mihail Wedberg, Tom New York 1990 1-0
Wedberg, Tom Smyslov, Vassily Haninge 1989 1-0
Polugaevsky, Lev Wedberg, Tom Haninge 1989 1-0