Šachoví veľmajstri

Hamdouchi, Hichem

37 partii
Biely Čierny Miesto Čas Výsledok
Hamdouchi, Hichem Adams, Michael Cap d'Agde 1994 0-1
Adams, Michael Hamdouchi, Hichem Cap d'Agde 1994 1-0
Hamdouchi, Hichem Beliavsky, Alexander G Las Vegas 1999.08.03 0-1
Kortschnoj, Viktor Hamdouchi, Hichem Novi Sad 1990 ½-½
Hamdouchi, Hichem Aronian, Levon Ubeda 1999.01.25 1-0
Leko, Peter Hamdouchi, Hichem Cap d'Agde 1994 ½-½
Hamdouchi, Hichem Lautier, Joel Cap d'Agde 1994 1-0
Hamdouchi, Hichem Kramnik, Vladimir FRA 1993 0-1
Lautier, Joel Hamdouchi, Hichem France 1996 1-0
Onischuk, Alexander Hamdouchi, Hichem Fuerth 1998 ½-½
Hamdouchi, Hichem Ljubojevic, Ljubomir FRA 1995 ½-½
Hamdouchi, Hichem Stefanova, Antoaneta Cannes 1996 ½-½
Lautier, Joel Hamdouchi, Hichem Manila 1992 1-0
Stefanova, Antoaneta Hamdouchi, Hichem Dubai 1999.05.05 ½-½
Hamdouchi, Hichem Tkachiev, Vladislav FRA 1999 ½-½
Hamdouchi, Hichem Adams, Michael FRA 1999 0-1
Beliavsky, Alexander G Hamdouchi, Hichem Las Vegas 1999.08.04 ½-½
Hamdouchi, Hichem Stefanova, Antoaneta Sitges 1999 ½-½
Hamdouchi, Hichem Stefanova, Antoaneta Santo Antonio 1999.05.15 ½-½
Hamdouchi, Hichem Kortschnoj, Viktor Luzern 1989 0-1
Grischuk, Alexander Hamdouchi, Hichem Ubeda 1999.01.22 ½-½
Gelfand, Boris Hamdouchi, Hichem Cap d'Agde 1994 1-0
Polgar, Judit Hamdouchi, Hichem Moscow 1994 1-0
Short, Nigel D Hamdouchi, Hichem Luzern 1989 1-0
Hamdouchi, Hichem Gurevich, Mikhail FRA 1995 0-1
Hamdouchi, Hichem Fedorowicz, John P Luzern 1989 1-0
Ljubojevic, Ljubomir Hamdouchi, Hichem Luzern 1989 1-0
Topalov, Veselin Hamdouchi, Hichem Biel 1993 ½-½
Hamdouchi, Hichem Topalov, Veselin Cap d'Agde 1994 ½-½
Polgar, Judit Hamdouchi, Hichem Cap d'Agde 1998.10.27 ½-½
Hamdouchi, Hichem Gelfand, Boris Cap d'Agde 1998.10.28 ½-½
Hamdouchi, Hichem Azmaiparashvili, Zurab Cap d'Agde 1998.10.25 1-0
Hamdouchi, Hichem Gurevich, Dmitry Biel 1993 ½-½
Hamdouchi, Hichem Ehlvest, Jaan Luzern 1989 0-1
Gelfand, Boris Hamdouchi, Hichem Cap d'Agde 1998.10.28 1-0
Hamdouchi, Hichem Karpov, Anatoly Cap d'Agde 1998.10.26 ½-½
Ye Jiangchuan Hamdouchi, Hichem Luzern 1989 ½-½